joi, 8 mai 2014

Regulament Competiție FIBS 2014

I.                    Cadru competițional

Competiția din cadrul Festivalului Internațional de Balet Sighișoara este deschis tuturor dansatorilor de balet (fete/băieți).

Înscrierile vor avea loc în perioada 1 Mai - 1 Iunie 2014.

În data de 2 iunie se vor afișa pe site-ul FIBS rezultatele cu lista competitorilor.

Competiția cuprinde trei categorii de participare:
Categoria I         preparatorie 9 – 12 ani;
Categoria II        pre-profesional (juniori) 13 - 16 ani;
Categoria III       profesional (seniori) 17 – 25 ani.

Pentru categoria PREPARATORIE, 9 – 12 ani (la 1 ianuarie 2014), concursul va avea două runde de desfășurare:
Runda I - Interpretarea unei variaţii din baletele clasice, având o durată de maxim 3 minute;
Runda II - Interpretarea unei coregrafiii contemporane la alegerea concurentului. Runda a II-a, este opțională, dar contributivă la punctajul final.

La categoriile PRE-PROFESIONAL, juniori 13-16 ani (la 1 ianuarie 2014) și PROFESIONAL, seniori 17 - 25 ani (la 1 ianuarie 2014), concursul se va desfăşura în două runde, după cum urmează:
Runda I - Interpretarea a două variaţii sau a unui pas de deux, cu o durată de maxim 3 minute;
Runda II - Interpretarea unei coregrafii contemporane, jazz, neoclasice sau a unui dans de caracter, cu o durată de maxim 3 minute. Pentru Duete timpul maxim de interpretare este de 6 minute.

Pentru înscrierea în competiție candidații trebuie să plătească o taxă de înscriere în preselecție și evaluare în valoare de  150 ron (33 €) plătibili în contul Asociației Pro Cultura:
PIRAEUS BANK  Sighișoara Str. 1 Decembrie 1918 nr 43, jud. Mureș
IBAN LEI :   RO24 PIRB 2802 7257 7500 1000
IBAN EURO :  RO87 PIRB 2802 7257 7500 2000
SWIFT : PIRBROBU
Taxa este nereturnabilă și trebuie plătită la data înscrierii.

II.                  ETAPE în desfășurarea competiției FIBS
1.       PRESELECȚIE: 1-23 mai 2014
2.       ANUNȚAREA REZULTATELOR: 24-25 mai 2014
3.       ÎNSCRIEREA CONCURENȚILOR: 26 mai-1iunie 2014
4.       DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI: 26-27 iunie 2014
5.       DECERNAREA PREMIILOR ȘI GALA: 28 IUNIE 2014


III.                Documente necesare
Pentru înscrierea în PRESELECȚIA Competiției, care va avea loc în perioada 1–23 mai 2014, concurenții vor trimite (1) o înregistrare video cu variația pentru competiție, (2) două fotografii (portret și în costum de scenă) de dimensiuni: 10/15 cm sau 15/20 cm și (3) formularul de înscriere în preselecție.
Pentru înscrierea în COMPETIȚIE, care se va desfășura în  perioada 26 mai – 1 iunie, concurenții vor completa un FOLDER cu 5 documente: (1) formularul de înscriere în competiție, (care se descărcă de pe www.spcv.ro), (2) copie scanată cu Cartea de Identitate sau Pașaport, sau cu Certificatul de naştere pentru concurenţii care nu au împlinită vârsta de 14 ani la 1 ianuarie 2014, (3) copia ordin de plată / sau chitanță. Folderul arhivat va fi trimis pe adresa  inscriere.fibs@gmail.com până la data de 1 Iunie 2014, ora 12:00 a.m.

Toți curenții trebuie să respecte regulile și programul stabilite de comitetul organizator.
Decizia juriului privind selecția candidaților este finală și irevocabilă.

Orice şcoală se poate prezenta cu unul sau mai multe momente coregrafice concurând la aceeaşi categorie sau stil.
Participanţii la categoria Duet, pot prezenta o singură variaţiune liberă sau din stilul propus pentru competiţie.
Persoanele care fac parte dintr-un duet, pot intra în componenţa unui grup.

Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a anula intrarea în concurs a unei categorii în cazul în care minimul de calificați înscriși este mai mic de 9 concurenți.

IV.                Condiții: oferite & solicitate
Pentru concurenți și profesorii însoțitori, organizatorii oferă cazare și masă.
Timpul maxim pentru momentele coregrafice competitoare, indiferent de stilul propus:
·         GRUP/ ANSAMBLU 6 minute
·         DUET  6 minute
·         SOLO  3 minute
Transportul intră în responsabilitatea concurenților.
Partenerii care însoțesc concurenții se finanțează singuri. Comitetul organizator nu asigură cazare și masa pentru aceștia.
Partenerii dansatori nu vor fi evaluați de către juriu, ei vor fi priviți ca participanți care nu concurează.
Concurenții pot efectua repetiții înaintea competiției într-o sală special amenajată. Programul pentru repetiții si pentru scenă va fi stabilit la întâlnirea generală care va avea loc înaintea competiției. Toți concurenții vor fi prezenți la întâlnirea generală a participanților dinaintea competiției în data de 25 iunie 2014, la ora 14:00, în Sala de Spectacole a Casei de Cultură ”Mihai Eminescu”, str. Hermann Oberth, nr. 22, Sighișoara.
Orice concurent care nu are documentele necesare sau nu respectă programul stabilit de comitetul competiției va fi descalificat și eliminat din competiție. Organizatorii nu se vor face responsabili de nici un fel de accidentari, boli sau furturi care se pot întâmpla în timpul competiției și pe toată durata competiției și șederii.
Participanții sunt responsabili de a se proteja împotriva accidentărilor, bolilor sau furturilor. Concurenții sunt responsabili de întocmirea propriei asigurări de sănătate.

Participanții își vor aduce propriile costume, make-up, materiale etc. Este interzisă apariția nud pe scenă.
Concurenții care vor să facă schimbări în coregrafia pe care au ales-o pentru spectacol, trebuie să anunțe comitetul cu cel puțin două ore înainte de a performa. Concurenții nu au dreptul de a contesta decizia juriului sau de a cere documente autentificatoare de la membrii acestuia.
Doar comitetul FIBS are dreptul de a lua decizii finale asupra posibilelor schimbări ale regulilor competiției.V.                  Suport muzical în competiție
Intră în atribuțiile candidatului să respecte legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor a muzicii pe care concurează. Muzica va fi înregistrată pe suport digital CD în format CDA (track). Melodiile variaţiilor vor fi înregistrate în ordinea interpretării.
Pe CD, va fi scris sau tipărit, Numele şi Prenumele concurentului, Categoria de participare (preparatorie, juniori sau seniori), Titlurile variaţiilor.
Concurenții vor avea în permanenţă asupra lor, în timpul concursului un CD identic cu cel trimis organizatorilor.

VI.                Materiale Foto & Video în FIBS
Filmatul și fotografiatul sunt permise numai fotografilor și cameramanilor acreditați de FIBS.
Aparatele de fotografiat, telefoanele sau alte dispozitive in acest sens vor fi confiscate.
Comitetul competiției rezervă toate drepturile asupra fotografierii, filmării și televizării competiției și galei, cât și asupra distribuției (inclusiv în scopuri comerciale), fără să plătească taxe adiționale concurenților, partenerilor sau antrenorilor.
Comitetul competiției rezervă dreptul exclusiv de a încheia contracte cu părți terțe în scopuri comerciale, pentru cele menționate mai sus.
Pentru concursurile lansate de comitetul competiției, persoanele care nu au 18 ani împliniți vor posta fotografiile sau alte materiale necesare pentru concursuri numai cu acordul părinților.
Urcarea (up-load) pozelor sau materialelor personale pe pagina oficiala FIBS reprezintă acordul persoanei minore în cauză și a părinților acesteia de a participa la concurs și de a renunța la drepturile de autor asupra pozelor/ materialelor în favoarea comitetului competiției pe perioada desfășurării competiției (26-28 iunie 2014), cât și în perioada campaniilor ulterioare de promovare a FIBS.

VII.              Gala
Concursul se va încheia pe data de 28 iunie 2014 cu un spectacol de gală, în care concurenţii, desemnaţi câștigători de către Juriu, vor interpreta, din programul prezentat în concurs, o singură variaţie clasică, un pas de deux, un solo sau balet modern.
Finalul Galei va aparţine, unor nume de actualitate ale baletului românesc și internațional.


VIII.            Premiile FIBS
Premiile oferite de FIBS sunt de 5.000 euro, după cum urmează:

Premiul 1, pentru toate cele trei categorii din competiție: 700 euro
Premiul 2, pentru toate cele trei categorii din competiție: 500 euro
Premiul 3, pentru toate cele trei categorii din competiție: 300 euro
Premiu Special în valoare de: 500 euro

Premiile vor fi depuse în contul Ron/Euro al participantului câștigător în termen de 7 zile de la finalizarea competiției.
Concurenții trebuie să informeze organizatorii asupra numărului IBAN al contului in Euro, pe numele lor sau, dacă nu au împlinit 18 ani, pe numele părinților, specificat în formularul de înscriere.
Premiile sunt impozabile conform legislației din România.
Comisioanele de transfer bancar sunt suportate de către concurentul câștigător.


Contact & Informații
MANAGER FIBS
Carmen Siminie
0730 073 253
0746 578 228

inscriere.fibs@gmail.com
www.spcv.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu